Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (“Banka”) veri sorumlusu olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Banka ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermektedir.

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi (“Banka”) tarafından işlenen kişisel verilerin toplanma yöntemleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları, KVKK’da yer verilen kişisel verilere ilişkin verisi işlenen gerçek kişilerin haklarına yönelik olarak bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Banka olarak KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket ediyor, kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası aşamalarında gerekli önlemleri alıyoruz. Aşağıda yer alan tablo ile kişisel verilerinizi işleyen bankamız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Veri Sorumlusu Unvanı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Adres Yapı Kredi Plaza D Blok Levent İstanbul
Mersis/Sicil 0937002089200741

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Müşteri Edinimi/Hesap Açılışı

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
 2. Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle elde edilebilir.

  (i) Kişisel Verilerin Sizden veya Sizin adınıza hareket eden temsilcilerinizden (Vekil, Vasi, Veli vb.) Elde Edilme Yöntemleri;

  • Yüz yüze hizmet kanalları (genel müdürlük ve şubeler, direkt satış ekipleri ile hizmet aldığımız destek hizmeti/dış hizmet ve diğer kuruluşlar, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler, kamuoyu araştırma şirketleri) ile otomatik olmayan yöntemle,
  • Müşteri İletişim Merkezimiz ile gerçekleştirdiğiniz görüşme kayıtlarından otomatik olmayan yöntemle,
  • Bankamız mobil ve internet sitemiz ve uygulamalarımızdan¸ ATM’lerimiz ve şube içi kiosklarımızdan otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle,
  • Form, talimat, sözleşme, telefon, e-posta, faks, kısa mesaj, kargo ve posta yoluyla elektronik ve/veya fiziki ortamda,

  (ii) Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerden Elde Edilme Yöntemleri;

  • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan şirketlerden (Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu vb.) otomatik yöntemle,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarından, resmî kurumlardan (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Noterler vb.),
  • Bankamız ürünlerine taraf olan ve ödemelerine aracılık ettiğimiz kurum ve kuruluşlar,
  • İş ve program ortaklarımızdan otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sistem entegrasyonu, e-posta, form yoluyla elektronik ve/veya fiziki ortamda toplanmaktadır.

Kredi Kartı

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
 2. Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle elde edilebilir.

  (i) Kişisel Verilerin Sizden veya Sizin adınıza hareket eden temsilcilerinizden (Vekil, Vasi, Veli vb.) Elde Edilme Yöntemleri;

  • Yüz yüze hizmet kanalları (genel müdürlük ve şubeler, direk satış ekipleri ile hizmet aldığımız destek hizmeti/dış hizmet ve diğer kuruluşlar, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler, kamuoyu araştırma şirketleri) ile otomatik olmayan yöntemle,
  • Müşteri İletişim Merkezimiz ile gerçekleştirdiğiniz görüşme kayıtlarından otomatik olmayan yöntemle,
  • Bankamız mobil ve internet sitemiz ve uygulamalarımızdan¸ ATM’lerimiz ve şube içi kiosklarımızdan otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle,
  • Form, talimat, sözleşme, telefon, e-posta, faks, kısa mesaj, kargo ve posta yoluyla elektronik ve/veya fiziki ortamda,

  (ii) Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerden Elde Edilme Yöntemleri;

  • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan şirketlerden (Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu vb.) otomatik yöntemle,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarından, resmî kurumlardan (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Noterler vb.),
  • Bankamız ürünlerine taraf olan ve ödemelerine aracılık ettiğimiz kurum ve kuruluşlar,
  • İş ve program ortaklarımızdan otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sistem entegrasyonu, e-posta, form yoluyla elektronik ve/veya fiziki ortamda toplanmaktadır.

Ön Ödemeli Kart

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
 2. Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle elde edilebilir.

  (i) Kişisel Verilerin Sizden veya Sizin adınıza hareket eden temsilcilerinizden (Vekil, Vasi, Veli vb.) Elde Edilme Yöntemleri;

  • Yüz yüze hizmet kanalları (genel müdürlük ve şubeler, direk satış ekipleri hizmet aldığımız destek hizmeti/dış hizmet ve diğer kuruluşlar, kamuoyu araştırma şirketleri) ile otomatik olmayan yöntemle,
  • Müşteri İletişim Merkezimiz ile gerçekleştirdiğiniz görüşme kayıtlarından otomatik olmayan yöntemle,
  • Bankamız mobil ve internet sitemiz ve uygulamalarımızdan¸ ATM’lerimiz ve şube içi kiosklarımızdan otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle,
  • Form, talimat, sözleşme, telefon, e-posta, faks, kısa mesaj, kargo ve posta yoluyla elektronik ve/veya fiziki ortamda,

  (ii) Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerden Elde Edilme Yöntemleri;

  • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan şirketlerden (Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu vb.) otomatik yöntemle,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarından, resmî kurumlardan (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Noterler vb.),
  • Bankamız ürünlerine taraf olan ve ödemelerine aracılık ettiğimiz kurum ve kuruluşlar,
  • İş ve program ortaklarımızdan otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sistem entegrasyonu, e-posta, form yoluyla elektronik ve/veya fiziki ortamda toplanmaktadır.

Kredi Ürünleri

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
 2. Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle elde edilebilir.

  (i) Kişisel Verilerin Sizden veya Sizin adınıza hareket eden temsilcilerinizden (Vekil, Vasi, Veli vb.) Elde Edilme Yöntemleri;

  • Yüz yüze hizmet kanalları (genel müdürlük ve şubeler, direk satış ekipleri ile hizmet aldığımız destek hizmeti/dış hizmet ve diğer kuruluşlar, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler, kamuoyu araştırma şirketleri) ile otomatik olmayan yöntemle,
  • Müşteri İletişim Merkezimiz ile gerçekleştirdiğiniz görüşme kayıtlarından otomatik olmayan yöntemle,
  • Bankamız mobil ve internet sitemiz ve uygulamalarımızdan¸ ATM’lerimiz ve şube içi kiosklarımızdan otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle,
  • Form, talimat, sözleşme, telefon, e-posta, faks, kısa mesaj, kargo ve posta yoluyla elektronik ve/veya fiziki ortamda,

  (ii) Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerden Elde Edilme Yöntemleri;

  • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan şirketlerden (Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu vb.) otomatik yöntemle,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarından, resmî kurumlardan (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Noterler vb.),
  • Bankamız ürünlerine taraf olan ve ödemelerine aracılık ettiğimiz kurum ve kuruluşlar,
  • İş ve program ortaklarımızdan otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sistem entegrasyonu, e-posta, form yoluyla elektronik ve/veya fiziki ortamda toplanmaktadır.

Yatırım Ürünleri

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
 2. Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle elde edilebilir.

  (i) Kişisel Verilerin Sizden veya Sizin adınıza hareket eden temsilcilerinizden (Vekil, Vasi, Veli vb.) Elde Edilme Yöntemleri;

  • Yüz yüze hizmet kanalları (genel müdürlük ve şubeler, direk satış ekipleri ile hizmet aldığımız destek hizmeti/dış hizmet ve diğer kuruluşlar, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler, kamuoyu araştırma şirketleri) ile otomatik olmayan yöntemle,
  • Müşteri İletişim Merkezimiz ile gerçekleştirdiğiniz görüşme kayıtlarından otomatik olmayan yöntemle,
  • Bankamız mobil ve internet sitemiz ve uygulamalarımızdan¸ ATM’lerimiz ve şube içi kiosklarımızdan otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle,
  • Form, talimat, sözleşme, telefon, e-posta, faks, kısa mesaj, kargo ve posta yoluyla elektronik ve/veya fiziki ortamda,

  (ii) Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerden Elde Edilme Yöntemleri;

  • Kamu kurum ve kuruluşlarından, resmî kurumlardan (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Noterler vb.),
  • Bankamız ürünlerine taraf olan ve ödemelerine aracılık ettiğimiz kurum ve kuruluşlar,
  • İş ve program ortaklarımızdan otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sistem entegrasyonu, e-posta, form yoluyla elektronik ve/veya fiziki ortamda toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ile Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Amacı

Müşteri Edinimi/Hesap Açılışı

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle Bankamızca işlenmektedir.

Veri Kategorileri İşleme Amaçlarımız Hukuki Sebepler

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Hesap açılışı, bağlı ürün ve hizmetler başvurularının alınması ve değerlendirilmesi

Hesap açılışı, bağlı ürün ve hizmetlerin sunulması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Müşterilerimizin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi

Müşteri bilgilerinin doğru, tam ve güncel olmasının sağlanması

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem ve Uyum, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İşlem Güvenliği, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Sözleşme süreçlerimizin yürütülmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, analizlerin yapılması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi

Banka sistemlerinin alt yapı, bakım onarım ile analiz ve geliştirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi

Kullanıcı testleri süreçlerinin yürütülmesi ve testlerin raporlanması

Bankamız bilgi sistemleri ve işlem güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Banka operasyon güvenliğinin sağlanması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Kurumsal iletişim ve etkinlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Müşteri memnuniyeti ve deneyimi, anket ve analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Açık rızanızın bulunması halinde

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans

Bütçe, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Yasal düzenlemeler ve mevzuattan kaynaklı yükümlülükler kapsamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara (BDDK, Bankalar Birliği Risk Merkezi, MASAK, BKM, Mahkemeler vb.) bilgi verilmesi, raporlama yapılması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Bankamız alacaklarının tahsili, idari veya kanuni takip işlemleri

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Finans, İletişim, Kimlik, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem, Pazarlama

Müşteri hizmet standardı ve buna bağlı sunulacak ürünlerin belirlenmesi için segment çalışması yapılması

Ürün ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin stratejilerin belirlenmesi veya geliştirilmesi

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Risk yönetimi ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Pazarlama, Finans, Lokasyon, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Pazarlama süreçlerimizin yürütülmesi

Ürün veya hizmetlerimize bağlılık oluşturulması

Çapraz satış, dijital ve/veya diğer mecralarda pazarlama ve tanıtım/reklam aktivitelerimizin yürütülmesi

Kampanya veya promosyon düzenlenmesi

Veri analitiği ve modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Banka’nın iştiraki olan/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşlarca ve/veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti ve bağlılığının artırılması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Açık rızanızın bulunması halinde

Kimlik İletişim, Müşteri İşlem, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Pazarlama, Finans, Lokasyon, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Kişiye özel pazarlama (Profilleme, hedefleme, ön onaylı limit atama vb.) faaliyetlerimizin yürütülmesi ve tanıtım aktiviteleri

Açık rızanızın bulunması halinde

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Banka’nın iştiraki olan/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşlarca ve/veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin sunulması ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Kredi Kartı

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle Bankamızca işlenmektedir.

Veri Kategorileri İşleme Amaçlarımız Hukuki Sebepler

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Kredi kartı başvurusunun alınması ve değerlendirilmesi

Kredi kartı ürün ve hizmetlerinin sunulması

Kredi kullandırma, değerlendirme, tahsis ve kredi izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Müşterilerimizin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi

Müşteri bilgilerinin doğru, tam ve güncel olmasının sağlanması

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Teminatlandırma sürecinin yürütülmesi

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama

Kredi kartı ödül, puan ve indirimlerinin uygulanması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem ve Uyum, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İşlem Güvenliği, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Sözleşme süreçlerimizin yürütülmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi, analizlerin yapılması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi

Banka sistemlerinin alt yapı, bakım onarım ile analiz ve geliştirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi

Kullanıcı testleri süreçlerinin yürütülmesi ve testlerin raporlanması

Bankamız bilgi sistemleri ve işlem güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Banka operasyon güvenliğinin sağlanması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Kurumsal iletişim ve etkinlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Müşteri memnuniyeti ve deneyimi, anket ve analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Açık rızanızın bulunması halinde

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans

Bütçe, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Yasal düzenlemeler ve mevzuattan kaynaklı yükümlülükler kapsamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara (BDDK, Bankalar Birliği Risk Merkezi, MASAK, BKM, Mahkemeler vb.) bilgi verilmesi, raporlama yapılması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Bankamız alacaklarının tahsili, idari veya kanuni takip işlemleri

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Finans, İletişim, Kimlik, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem, Pazarlama

Müşteri hizmet standardı ve buna bağlı sunulacak ürünlerin belirlenmesi için segment çalışması yapılması

Ürün ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin stratejilerin belirlenmesi veya geliştirilmesi

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Risk yönetimi ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Pazarlama, Finans, Lokasyon, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Pazarlama süreçlerimizin yürütülmesi

Ürün veya hizmetlerimize bağlılık oluşturulması

Çapraz satış, dijital ve/veya diğer mecralarda pazarlama ve tanıtım/reklam aktivitelerimizin yürütülmesi

Kampanya veya promosyon düzenlenmesi

Veri analitiği ve modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Banka’nın iştiraki olan/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşlarca ve/veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti ve bağlılığının artırılması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Açık rızanızın bulunması halinde

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Pazarlama, Finans, Lokasyon, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Kişiye özel pazarlama (Profilleme, hedefleme, ön onaylı limit atama vb.) faaliyetlerimizin yürütülmesi ve tanıtım aktiviteleri

Açık rızanızın bulunması halinde

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Banka’nın iştiraki olan/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşlarca ve/veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin sunulması ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Ön Ödemeli Kart

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle Bankamızca işlenmektedir.

Veri Kategorileri İşleme Amaçlarımız Hukuki Sebepler

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Ön ödemeli kart başvurusunun alınması ve değerlendirilmesi

Ön ödemeli kart ürün ve hizmetlerinin sunulması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Müşterilerimizin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi

Müşteri bilgilerinin doğru, tam ve güncel olmasının sağlanması

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi, analizlerin yapılması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi

Banka sistemlerinin alt yapı, bakım onarım ile analiz ve geliştirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi

Kullanıcı testleri süreçlerinin yürütülmesi ve testlerin raporlanması

Bankamız bilgi sistemleri ve işlem güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Banka operasyon güvenliğinin sağlanması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Kurumsal iletişim ve etkinlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Müşteri memnuniyeti ve deneyimi, anket ve analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem

Bütçe, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Risk Yönetimi, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Yasal düzenlemeler ve mevzuattan kaynaklı yükümlülükler kapsamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara (BDDK, MASAK, BKM, Mahkemeler vb.) bilgi verilmesi,raporlama yapılması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem ve Uyum, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İşlem Güvenliği, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Sözleşme süreçlerimizin yürütülmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

İletişim, Kimlik, Müşteri İşlem, Pazarlama

Müşteri hizmet standardı ve buna bağlı sunulacak ürünlerin belirlenmesi için segment çalışması yapılması

Ürün ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin stratejilerin belirlenmesi veya geliştirilmesi

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Risk yönetimi ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama

Pazarlama süreçlerimizin yürütülmesi

Ürün veya hizmetlerimize bağlılık oluşturulması

Kampanya veya promosyon düzenlenmesi

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama, Aile ve Yakın Bilgisi

Banka’nın iştiraki olan/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşlarca ve/veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin sunulması ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Kredi Ürünleri

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle Bankamızca işlenmektedir.

Veri Kategorileri İşleme Amaçlarımız Hukuki Sebepler

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Kredi başvurusunun alınması ve değerlendirilmesi

Kredi ürünleri ve hizmetlerinin sunulması,

Kredi kullandırma, değerlendirme, tahsis ve kredi izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Müşterilerimizin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi

Müşteri bilgilerinin doğru, tam ve güncel olmasının sağlanması

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Teminatlandırma sürecinin yürütülmesi

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem ve Uyum, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İşlem Güvenliği, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Sözleşme süreçlerimizin yürütülmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Risk yönetimi ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Bankamız alacaklarının tahsili, idari veya kanuni takip işlemleri

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Yatırım Ürünleri

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle Bankamızca işlenmektedir.

Veri Kategorileri İşleme Amaçlarımız Hukuki Sebepler

Kimlik, İletişim, Müşteri işlem, Risk yönetimi

Yatırım hesabı açılması

Emir iletimine aracılık sıfatı ile sermaye piyasası ürünlerine yönelik süreçlerinin yönetilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Müşterilerimizin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi

Müşteri bilgilerinin doğru, tam ve güncel olmasının sağlanması

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Teminatlandırma sürecinin yürütülmesi

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Faaliyetlerin mevzuata uygun Yürütülmesi

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem ve Uyum, İşlem Güvenliği, Aile ve Yakın Bilgisi

Sözleşme süreçlerimizin yürütülmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

İşlenen kişisel veri kategorilerine ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri

Kimlik

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı vb. dokümanlarda yer alan tüm bilgileri ifade etmektedir. Örneğin: ad soy ad, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hal, nüfus cüzdanı seri sıra numarası, T.C. kimlik numarası vb.

İletişim

Telefon numarası, adres, e-posta vb. bilgileri ifade etmektedir. Örneğin: adres, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon numarası vb.

Lokasyon

Müşterilerin konumunu gösteren bilgileri ifade etmektedir.

Müşteri İşlem

Müşteri ilişkisi çerçevesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen kişisel verileri ifade etmektedir. Örneğin: kredi bilgileri, hesap hareketleri, kredili mevduat bilgileri, mevduat bilgileri, kredi kartı limit ve bakiye bilgileri, senet/çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler vb.

İşlem Güvenliği

Banka’nın teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel verileri ifade etmektedir. Örneğin: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri vb.

Mesleki Deneyim

Müşteriye ait meslek bilgisi ve faaliyet gösterdiği sektör bilgisini ifade etmektedir.

Risk Yönetimi

Banka’nın risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında işlenen kişisel verileri ifade etmektedir. Örneğin: Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtları, kredi risk skoru, kredi ve risk bilgileri vb.

Finans

Müşterinin finansal bilgi, belge ve kayıtlarına ilişkin işlenen her türlü kişisel veriyi ifade etmektedir. Örneğin: malvarlığı bilgileri, finansal performans bilgileri, bilanço bilgileri vb.

Pazarlama

Banka’nın ürün ve hizmetlerine ilişkin sürdürülen pazarlama faaliyetleri kapsamında elde edilen ve işlenen kişisel verileri ifade etmektedir. Kişiye özel gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri de bu kapsamdadır. Örneğin: alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Çağrı merkezi ses kayıtları, kamera kayıtları, fotoğraf başta olmak üzere müşteriye ait görsel ve işitsel verileri ifade etmektedir.

Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Bankamıza yöneltilmiş olan her türlü talep ve şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel verileri ifade etmektedir. Örneğin: Müşteri İletişim Merkezi (MİM) kayıtları, fiziki ortamlardan gelen şikâyet kayıtları vb.

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Banka’nın kanuni yükümlülükleri ve Banka politikaları uyarınca gerçekleştirilen uyum ve denetim faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verileri ifade etmektedir. Örneğin: İç denetim ve iç kontrol kayıtları/raporları vb.

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Banka’nın hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükler ve Banka politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileri ifade etmektedir. Örneğin: dava dosyasındaki bilgiler, haciz bilgisi, icra, maaş haczi ve nafaka bilgileri, mahkeme/polis tutanakları, takyidat bilgisi, yasal takip bilgisi vb.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Müşteri Edinimi/Hesap Açılışı

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle aktarılmaktadır.

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar Aktarma Amaçlarımız Hukuki Sebepler

İş Ortakları
(Banka’nın ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla kurduğu, iş birliği, iş ortaklığı, program ortaklığı, ortak marka veya acentelik ilişkisi bulunan yurt içi ve/veya yurt dışında kurulu olan taraflar anlamına gelmektedir)

Bankamızdan talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

Bankamızla akdedilmiş olan sözleşme, talep ve talimat gerekliliklerinin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

İştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, işlemlerine aracılık edilen kuruluşlar
(Banka’nın doğrudan ve dolaylı hissedarı olduğu ve yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulu bulunan şirketler ile sermaye piyasası düzenlemelerine göre faaliyetlerine aracılık edilen şirketler anlamına gelmektedir.)

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Bankamız hizmetlerinin sunulabilmesi, acentelik ve aracılık faaliyetlerinin yerine getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Tedarikçiler
(Bankacılık hizmetlerinin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için, destek kuruluşları, dış hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, danışmanlık aldığımız taraflar, kurye şirketleri gibi mal ve hizmet satın alınan tüm 3. taraf hizmet sağlayıcılar anlamına gelmektedir.)

Hizmet alınan tarafların Bankamıza destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Finansal Topluluk Şirketleri
(5549 Sayılı Kanun kapsamında oluşturulan ana kuruluşu Koç Holding A.Ş. olan, buna bağlı oluşturulan Yapı ve Kredi Bankası Finansal Grubu Çatısı altında yer alan finansal grup şirketleri anlamına gelmektedir.)

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Kanunen Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
(İlgili yasal düzenlemeler veya hukuki süreçler nedeniyle bilgi ve belge talep etmeye yetkili özel ve kamu kurum kuruluşları ile yasal düzenlemeler gereği bilgi aktarımı zorunlu özel ve kamu kurum kuruluşları ve hukuki işlem güvenliğini teminen bilgi teyidi yaptığımız özel ve kamu kurum kuruluşlarını ifade etmektedir . Örneğin: BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, yargı mercileri vb.)

Yasal raporlama ve bilgi taleplerin yerine getirilmesi, yasal denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki süreçlerin işletilmesi, mevzuat gerekliliklerinin sağlanması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yurt İçi ve Yurt Dışı Bankalar, Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları ve uluslararası ya da yurtiçinde kurulu ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları
(İş birliği içerisinde bulunduğumuz ödeme hizmet sağlayıcılarını, finansal kurum ve kuruluşları ifade etmektedir.)

Bankacılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Varlık yönetim şirketleri ile Banka alacaklarının satışı ve muhtemel alıcılar
(Alacakların temliki süreçleri kapsamında iş birliği içerisinde olduğumuz varlık yönetim şirketleri ve muhtemel alıcıları ifade etmektedir. )

Banka alacaklarının temlik edilmesi dahil, bankacılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bankamız ürün/hizmetlerine taraf olan ve ödemelerine aracılık ettiğimiz kurum ve kuruluşlar
(Bankamız üzerinden sunulan ürün ve hizmetler açısından ilgili ürün ve hizmetin tarafı olabilecek gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.)

Bankamızdan talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

Bankamızla akdedilmiş olan sözleşme, talep ve talimat gerekliliklerinin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Bankamıza talimat vermeniz halinde talimatınızda belirttiğiniz gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

Talimatlarınızın yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Kredi Kartı

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle aktarılmaktadır.

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar Aktarma Amaçlarımız Hukuki Sebepler

İş Ortakları
(Banka’nın ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla kurduğu, iş birliği, iş ortaklığı, program ortaklığı, ortak marka veya acentelik ilişkisi bulunan yurt içi ve/veya yurt dışında kurulu olan taraflar anlamına gelmektedir.)

Bankamızdan talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

Bankamızla akdedilmiş olan sözleşme, talep ve talimat gerekliliklerinin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

İştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, işlemlerine aracılık edilen kuruluşlar
(Banka’nın doğrudan ve dolaylı hissedarı olduğu ve yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulu bulunan şirketler ile sermaye piyasası düzenlemelerine göre faaliyetlerine aracılık edilen şirketler anlamına gelmektedir.)

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Bankamız hizmetlerinin sunulabilmesi, acentelik ve aracılık faaliyetlerinin yerine getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Tedarikçiler
(Bankacılık hizmetlerinin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için, destek kuruluşları, dış hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, danışmanlık aldığımız taraflar, kurye şirketleri gibi mal ve hizmet satın alınan tüm 3. taraf hizmet sağlayıcılar anlamına gelmektedir.)

Hizmet alınan tarafların Bankamıza destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Finansal Topluluk Şirketleri
(5549 Sayılı Kanun kapsamında oluşturulan ana kuruluşu Koç Holding A.Ş. olan, buna bağlı oluşturulan Yapı ve Kredi Bankası Finansal Grubu Çatısı altında yer alan finansal grup şirketleri anlamına gelmektedir.)

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Kanunen Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
(İlgili yasal düzenlemeler veya hukuki süreçler nedeniyle bilgi ve belge talep etmeye yetkili özel ve kamu kurum kuruluşları ile yasal düzenlemeler gereği bilgi aktarımı zorunlu özel ve kamu kurum kuruluşları ve hukuki işlem güvenliğini teminen bilgi teyidi yaptığımız özel ve kamu kurum kuruluşlarını ifade etmektedir . Örneğin: BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, yargı mercileri vb.)

Yasal raporlama ve bilgi taleplerin yerine getirilmesi, yasal denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki süreçlerin işletilmesi, mevzuat gerekliliklerinin sağlanması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yurt İçi ve Yurt Dışı Bankalar, Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları ve uluslararası ya da yurtiçinde kurulu ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları
(İş birliği içerisinde bulunduğumuz ödeme hizmet sağlayıcılarını, finansal kurum ve kuruluşları ifade etmektedir.)

Bankacılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Varlık yönetim şirketleri ile Banka alacaklarının satışı ve muhtemel alıcılar
(Alacakların temliki süreçleri kapsamında iş birliği içerisinde olduğumuz varlık yönetim şirketleri ve muhtemel alıcıları ifade etmektedir. )

Banka alacaklarının temlik edilmesi dahil, bankacılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bankamız ürün/hizmetlerine taraf olan ve ödemelerine aracılık ettiğimiz kurum ve kuruluşlar
(Bankamız üzerinden sunulan ürün ve hizmetler açısından ilgili ürün ve hizmetin tarafı olabilecek gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.)

Bankamızdan talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

Bankamızla akdedilmiş olan sözleşme, talep ve talimat gerekliliklerinin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Bankamıza talimat vermeniz halinde talimatınızda belirttiğiniz gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

Talimatlarınızın yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Ön Ödemeli Kart

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle aktarılmaktadır.

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar Aktarma Amaçlarımız Hukuki Sebepler

İş Ortakları
(Banka’nın ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla kurduğu, iş birliği, iş ortaklığı, program ortaklığı, ortak marka veya acentelik ilişkisi bulunan yurt içi ve/veya yurt dışında kurulu olan taraflar anlamına gelmektedir.)

Bankamızdan talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

Bankamızla akdedilmiş olan sözleşme, talep ve talimat gerekliliklerinin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

İştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, işlemlerine aracılık edilen kuruluşlar
(Banka’nın doğrudan ve dolaylı hissedarı olduğu ve yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulu bulunan şirketler ile sermaye piyasası düzenlemelerine göre faaliyetlerine aracılık edilen şirketler anlamına gelmektedir.)

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Bankamız hizmetlerinin sunulabilmesi, acentelik ve aracılık faaliyetlerinin yerine getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Tedarikçiler
(Bankacılık hizmetlerinin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için destek kuruluşları, dış hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, danışmanlık aldığımız taraflar, kurye şirketleri gibi mal ve hizmet satın alınan tüm 3. taraf hizmet sağlayıcılar anlamına gelmektedir.)

Hizmet alınan tarafların Bankamıza destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Finansal Topluluk Şirketleri
(5549 Sayılı Kanun kapsamında oluşturulan ana kuruluşu Koç Holding A.Ş. olan, buna bağlı oluşturulan Yapı ve Kredi Bankası Finansal Grubu Çatısı altında yer alan finansal grup şirketleri anlamına gelmektedir.)

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Kanunen Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
(İlgili yasal düzenlemeler veya hukuki süreçler nedeniyle bilgi ve belge talep etmeye yetkili özel ve kamu kurum kuruluşları ile yasal düzenlemeler gereği bilgi aktarımı zorunlu özel ve kamu kurum kuruluşları ve hukuki işlem güvenliğini teminen bilgi teyidi yaptığımız özel ve kamu kurum kuruluşlarını ifade etmektedir. Örneğin: BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, yargı mercileri vb.)

Yasal raporlama ve bilgi taleplerin yerine getirilmesi, yasal denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki süreçlerin işletilmesi, mevzuat gerekliliklerinin sağlanması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yurt İçi ve Yurt Dışı Bankalar, Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları ve uluslararası ya da yurtiçinde kurulu ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları
(İş birliği içerisinde bulunduğumuz ödeme hizmet sağlayıcılarını, finansal kurum ve kuruluşları ifade etmektedir.)

Bankacılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Varlık yönetim şirketleri ile Banka alacaklarının satışı ve muhtemel alıcılar
(Alacakların temliki süreçleri kapsamında iş birliği içerisinde olduğumuz varlık yönetim şirketleri ve muhtemel alıcıları ifade etmektedir. )

Banka alacaklarının temlik edilmesi dahil, bankacılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bankamız ürün/hizmetlerine taraf olan ve ödemelerine aracılık ettiğimiz kurum ve kuruluşlar
(Bankamız üzerinden sunulan ürün ve hizmetler açısından ilgili ürün ve hizmetin tarafı olabilecek gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.)

Bankamızdan talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

Bankamızla akdedilmiş olan sözleşme, talep ve talimat gerekliliklerinin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Bankamıza talimat vermeniz halinde talimatınızda belirttiğiniz gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

Talimatlarınızın yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Kredi Ürünleri

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle aktarılmaktadır.

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar Aktarma Amaçlarımız Hukuki Sebepler

İş Ortakları
(Banka’nın ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla kurduğu, iş birliği, iş ortaklığı, program ortaklığı, ortak marka veya acentelik ilişkisi bulunan yurt içi ve/veya yurt dışında kurulu olan taraflar anlamına gelmektedir.)

Bankamızdan talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

Bankamızla akdedilmiş olan sözleşme, talep ve talimat gerekliliklerinin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

İştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, işlemlerine aracılık edilen kuruluşlar
(Banka’nın doğrudan ve dolaylı hissedarı olduğu ve yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulu bulunan şirketler ile sermaye piyasası düzenlemelerine göre faaliyetlerine aracılık edilen şirketler anlamına gelmektedir.)

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Bankamız hizmetlerinin sunulabilmesi, acentelik ve aracılık faaliyetlerinin yerine getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Tedarikçiler
(Bankacılık hizmetlerinin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için, destek kuruluşları, dış hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, danışmanlık aldığımız taraflar, kurye şirketleri gibi mal ve hizmet satın alınan tüm 3. taraf hizmet sağlayıcılar anlamına gelmektedir.)

Hizmet alınan tarafların Bankamıza destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Finansal Topluluk Şirketleri
(5549 Sayılı Kanun kapsamında oluşturulan ana kuruluşu Koç Holding A.Ş. olan, buna bağlı oluşturulan Yapı ve Kredi Bankası Finansal Grubu Çatısı altında yer alan finansal grup şirketleri anlamına gelmektedir.)

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Kanunen Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
(İlgili yasal düzenlemeler veya hukuki süreçler nedeniyle bilgi ve belge talep etmeye yetkili özel ve kamu kurum kuruluşları ile yasal düzenlemeler gereği bilgi aktarımı zorunlu özel ve kamu kurum kuruluşları ve hukuki işlem güvenliğini teminen bilgi teyidi yaptığımız özel ve kamu kurum kuruluşlarını ifade etmektedir . Örneğin: BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, yargı mercileri vb.)

Yasal raporlama ve bilgi taleplerin yerine getirilmesi, yasal denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki süreçlerin işletilmesi, mevzuat gerekliliklerinin sağlanması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yurt İçi ve Yurt Dışı Bankalar, Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları ve uluslararası ya da yurtiçinde kurulu ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları
(İş birliği içerisinde bulunduğumuz ödeme hizmet sağlayıcılarını, finansal kurum ve kuruluşları ifade etmektedir.)

Bankacılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Varlık yönetim şirketleri ile Banka alacaklarının satışı ve muhtemel alıcılar
(Alacakların temliki süreçleri kapsamında iş birliği içerisinde olduğumuz varlık yönetim şirketleri ve muhtemel alıcıları ifade etmektedir. )

Banka alacaklarının temlik edilmesi dahil, bankacılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bankamız ürün/hizmetlerine taraf olan ve ödemelerine aracılık ettiğimiz kurum ve kuruluşlar
(Bankamız üzerinden sunulan ürün ve hizmetler açısından ilgili ürün ve hizmetin tarafı olabilecek gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.)

Bankamızdan talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

Bankamızla akdedilmiş olan sözleşme, talep ve talimat gerekliliklerinin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Bankamıza talimat vermeniz halinde talimatınızda belirttiğiniz gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

Talimatlarınızın yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Yatırım Ürünleri

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle aktarılmaktadır.

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar Aktarma Amaçlarımız Hukuki Sebepler

İş Ortakları
(Banka’nın ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla kurduğu, iş birliği, iş ortaklığı, program ortaklığı, ortak marka veya acentelik ilişkisi bulunan yurt içi ve/veya yurt dışında kurulu olan taraflar anlamına gelmektedir)

Bankamızdan talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

Bankamızla akdedilmiş olan sözleşme, talep ve talimat gerekliliklerinin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

İştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, işlemlerine aracılık edilen kuruluşlar
(Banka’nın doğrudan ve dolaylı hissedarı olduğu ve yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulu bulunan şirketler ile sermaye piyasası düzenlemelerine göre faaliyetlerine aracılık edilen şirketler anlamına gelmektedir.)

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Bankamız hizmetlerinin sunulabilmesi, aracılık faaliyetlerinin yerine getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Tedarikçiler
(Bankacılık hizmetlerinin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için, destek kuruluşları, dış hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, danışmanlık aldığımız taraflar, kurye şirketleri gibi mal ve hizmet satın alınan tüm 3. taraf hizmet sağlayıcılar anlamına gelmektedir.)

Hizmet alınan tarafların Bankamıza destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Finansal Topluluk Şirketleri
(5549 Sayılı Kanun kapsamında oluşturulan ana kuruluşu Koç Holding A.Ş. olan, buna bağlı oluşturulan Yapı ve Kredi Bankası Finansal Grubu Çatısı altında yer alan finansal grup şirketleri anlamına gelmektedir.)

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Kanunen Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
(İlgili yasal düzenlemeler veya hukuki süreçler nedeniyle bilgi ve belge talep etmeye yetkili özel ve kamu kurum kuruluşları ile yasal düzenlemeler gereği bilgi aktarımı zorunlu özel ve kamu kurum kuruluşları ve hukuki işlem güvenliğini teminen bilgi teyidi yaptığımız özel ve kamu kurum kuruluşlarını ifade etmektedir . Örneğin: BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, yargı mercileri vb.)

Yasal raporlama ve bilgi taleplerin yerine getirilmesi, yasal denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki süreçlerin işletilmesi, mevzuat gerekliliklerinin sağlanması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yurt İçi ve Yurt Dışı Bankalar, Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları ve uluslararası ya da yurtiçinde kurulu ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları
(İş birliği içerisinde bulunduğumuz ödeme hizmet sağlayıcılarını, finansal kurum ve kuruluşları ifade etmektedir.)

Bankacılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Varlık yönetim şirketleri ile Banka alacaklarının satışı ve muhtemel alıcılar
(Alacakların temliki süreçleri kapsamında iş birliği içerisinde olduğumuz varlık yönetim şirketleri ve muhtemel alıcıları ifade etmektedir. )

Banka alacaklarının temlik edilmesi dahil, bankacılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bankamıza talimat vermeniz halinde talimatınızda belirttiğiniz gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

Talimatlarınızın yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için; 

 • kimlik tespiti yapılarak Şubelerimiz aracılığıyla,
 • kimlik doğrulaması gerçekleştirilerek Dijital Kanallarımız ya da Çağrı Merkezimiz üzerinden,
 • Yapı Kredi Plaza D Blok Levent İstanbul adresine noter kanalıyla,
 • yapikredi@yapikredi.hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak,
 • Bankamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak taleplerinizi Bankamıza iletebilirsiniz.

Başvuruda;

 • ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve
 • talep konusu bulunmalıdır.

Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilir.

Risk Grubu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

RİSK GRUBU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi (“Banka”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Bankamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve söz konusu kişilerin, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenmektedir.

Yukarıdaki açıklama kapsamında toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, kredi kullandırım faaliyetleri bakımından kredi başvurusunda bulunan kişiler ile ilişkili “risk grubu”nda bulunan ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi faaliyeti sınırları dahilinde, başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi ve kontrol edilmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Bankamız tarafından işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Bankamız tarafından “Amaçlar” kapsamında, yurt içinde veya yurt dışında bulunan hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan Genel Müdürlük, şube, çağrı merkezi, ATM, faks, kısa mesaj (SMS), iş ortağı bayileri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, tablet, internet sitelerimiz, DST (form veya tablet) ve benzeri kanallarla toplanabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanacaktır.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Politika’da düzenlenen yöntemlerle Bankamıza iletmeniz durumunda Banka talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Banka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metinleri

Politika

Kişisel verilerinizin Bankamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.